>
>  
>SEPULUH HARI AWAL ZULHIJJAH
>  
>
> {Demi waktu fajar; Dan malam yang sepuluh (yang mempunyai kelebihan di sisi Allah);
>
> Dan bilangan yang genap serta yang ganjil; Dan malam, apabila ia berlalu; - Bukankah
>
> yang demikian itu mengandungi sumpah (yang diakui kebenarannya) oleh orang yang
>
> berakal sempurna?} [Al-Mulk : 22]
>
>  
>
> Zulhijjah Musim Ibadah
>
>  
>
> Sesungguhnya bulan Zulhijjah adalah bulan yang mulia dan musim yang agung. Ia adalah
>
> bulan Haji, bulan keampunan, serta wukuf di Arafah. Bulan umat Islam mendekatkan diri
>
> kepada Allah dengan pelbagai bentuk ibadat seperti menunaikan Haji, mendirikan solat,
>
> berpuasa, bersedekah, menyembelih, mengingati Allah, berdoa dan beristighfar.
>
>  
>
> Kelebihan Sepuluh Hari Permulaan Zulhijjah.
>
>  
>
> 1- Allah Taala telah bersumpah dengannya:
>
> Apabila Allah bersumpah dengan sesuatu, ia menunjukkan kepada keagungan kedudukan dan
>
> keutamaannya. Kerana Yang Maha Agung tidak akan bersumpah melainkan dengan yang
>
> agung. Dia Taala berfirman: {Demi waktu fajar; Dan malam yang sepuluh} [Al-Fajr : 1].
>
> Malam-malam yang sepuluh berkenaan adalah sepuluh hari Zulhijjah, dan ini dinyatakan
>
> oleh Jumhur ahli-ahli tafsir.
>
>  
>
> 2- Ia adalah hari-hari tertentu yang dinyatakan oleh Allah:
>
> Sepuluh hari permulaannya adalah sepuluh hari penuh keberkatan yang Allah nyatakan di
>
> dalam kitab-Nya:
>
>  
>
> g) Diampunkan sesiapa yang mengawal pendengarannya, penglihatan dan
>
> lidahnya pada hari Arafah:
>
> Daripada Ibnu Abbas , bahawa beliau berkata: Telah bersabda Rasulullah :
>
> (Ini satu hari yang, sesiapa mengawal padanya; pendengarannya, penglihatannya,
>
> lidahnya, akan diampunkan baginya) [diriwayatkan oleh Ahmad]
>
>  
>
> h) Berpuasa pada hari berkenaan bagi yang bukan jemaah Haji :
>
> Daripada Abi Qotadah , bahawa Rasulullah telah bersabda: (Puasa pada hari
>
> Arafah, aku berharap kepada Allah agar dihapuskan dosa bagi setahun yang
>
> sebelumnya dan setahun selepasnya) [dikeluarkan oleh Muslim di dalam Sahih beliau]
>
>  
>
>  
>
> Bagaimanakah kita sepatutnya menyambut sepuluh hari awal
>
> Zulhijjah?
>
>  
>
>  
>
> 1- Taubat yang benar:
>
> Seseorang Muslim hendaklah menyambut musim-musim ketaatan secara keseluruhan
>
> dengan taubat yang benar dan keazaman yang pemutus untuk kembali kepada Allah.
>
> Kerana di dalam taubat terdapat kejayaan bagi seseorang hamba di Dunia dan Akhirat.
>
> Allah Taala berfirman: {dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai
>
> orang-orang yang beriman, supaya kamu berjaya.} [An-Nur : 31]
>
>  
>
> 2- Keazaman yang bersungguh untuk merebut hari-hari ini:
>
> Seseorang Muslim haruslah berusaha bersungguh-sungguh untuk memakmurkan
>
> hari-hari ini dengan pekerjaan dan percakapan yang soleh. Sesiapa yang berazam di atas
>
> sesuatu perkara, Allah akan membantunya dan mengadakan untuknya penyebabpenyebab
>
> yang akan membantunya untuk menyempurnakan amal berkenaan. Sesiapa
>
> yang benar terhadap Allah, Allah akan benar terhadapnya. Dia Taala berfirman: {Dan
>
> orang-orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana Kami, sesungguhnya
>
> Kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan Kami} [Al-Ankabut : 69]
>
>  
>
> 3- Menjauhi perkara-perkara maksiat:
>
> Sebagaimana ketaatan menjadi punca untuk mendekatkan kepada Allah, begitulah
>
> maksiat menjadi punca untuk menjauhkan daripada Allah dan pengusiran daripada
>
> rahmat-Nya, dan seseorang manusia diharamkan rahmat Allah dengan sebab dosa yang
>
> dilakukan olehnya. Sekiranya anda mahukan kepada pengampunan dosa-dosa dan
>
> pembebasan dari Neraka, maka berjaga-jagalah dari jatuh ke dalam perkara-perkara
>
> maksiat pada hari-hari ini, dan pada hari-hari yang lain! Bukankah sesiapa yang kenal
>
> apa yang dituntut, menjadi ringan di sisinya setiap apa yang dikerahkan.
>
> “Sememangnya telah ada amalan-amalan yang dikhususkan pelaksanaannya pada
>
> sepuluh hari permulaan Zulhijjah; seperti haji, umrah, puasa, menyembelih korban,
>
> sedekah, solat sunat Aidiladha, bertakbir dan lain-lain lagi. Namun, hadith yang
>
> mulia menyatakan bahawa segala amal kebaikan, tidak kira yang wajib
>
> mahupun yang sunat, paling disukai oleh Allah
>
> pelaksanaannya di dalam
>
> hari-hari ini. ”
>
> {serta mereka memperingati dan menyebut nama Allah, pada hari-hari yang tertentu,}
>
> [Al-Hajj : 28]
>
>  
>
> 3- Rasulullah menyaksikan untuknya bahawa ia adalah hari Dunia yang
>
> paling afdhal:
>
> Baginda bersabda: (Hari-hari dunia yang paling afdhal adalah hari-hari yang sepuluh
>
> yakni sepuluh hari [awal] Zulhijjah). Mereka berkata: Tiada, sekalipun yang
>
> sepertinya di jalan Allah? Baginda bersabda: (Tiada, sekalipun yang sepertinya di
>
> jalan Allah, melainkan seorang lelaki yang didebukan wajahnya dengan tanah
>
> [yakni mati syahid]) [diriwayatkan oleh Al - Bazzar dan Ibnu Hibban, serta
>
> disahihkan oleh Al-Albani]
>
>  
>
> 4- Di dalamnya, Hari Arafah:
>
> Hari Arafah adalah hari Haji yang besar, hari keampunan dosa-dosa, hari pembebasan
>
> dari Neraka. Jika tidak ada di dalam sepuluh hari awal Zulhijjah melainkan hari Arafah,
>
> nescaya ia sudah memadai sebagai kelebihan.
>
>  
>
> 5- Di dalamnya hari menyembelih:
>
> Ia adalah antara hari paling afdhal di dalam setahun. Telah bersabda Nabi :
>
> (Sesungguhnya hari-hari paling agung di sisi Allah adalah hari penyembelihan,
>
> kemudian hari Qir ). [diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud].
>
>  
>
> 6- Terhimpunnya ibadah-ibadah yang besar di dalamnya:
>
> Berkata Al-Hafiz Ibnu Hajar di dalam kitab Fath Al-Bari: Yang jelasnya, sebab
>
> keistimewaan sepuluh awal Zulhijjah adalah kerana dihimpun ibadah-ibadah
>
> besar di dalamnya, iaitu Solat, Puasa, Sedekah dan Haji, dan itu tidak ada di dalam
>
> bulan yang lain.
>
>  
>
>  
>
> Kelebihan Hari Arafah
>
>  
>
>  
>
> a) Hari paling ramai manusia dibebaskan daripada Neraka:
>
> Sabda Nabi : ( Tiada mana-mana hari yang lebih banyak Allah bebas hamba
>
> padanya dari Neraka berbanding hari Arafah. Sesungguhnya Dia akan mendekat dan
>
> kemudian Dia berbangga dengan mereka kepada para malaikat, lalu Dia berkata:
>
> Apakah yang dikehendaki oleh mereka ini?) [Sahih Muslim].
>
>  
>
> b) Allah Subhanahu wa Taala berbangga kepada para malaikat di petang Arafah:
>
> Daripada Abi Hurairah, beliau berkata: Telah bersabda Rasulullah :
>
> (Sesungguhnya Allah akan berbangga dengan orang-orang Arafah kepada
>
> penduduk Langit, lalu Dia akan berkata kepada mereka: Lihatlah kepada
>
> hamba-hamba-Ku ini! Mereka datang kepada-Ku dalam keadaan kusut masai dan
>
> berdebu). [Sahih Al-Jamie’ 1867]
>
>  
>
> c) Rahmat dan keampunan:
>
> Daripada Ibnu Umar beliau berkata: Telah datang seorang lelaki kepada
>
> Rasulullah sehingga Baginda bersabda: ( Adapun wukufmu di Arafah,
>
> sesungguhnya Allah akan turun ke langit Dunia, lalu Dia akan berbangga dengan
>
> mereka kepada para Malaikat, lalu Dia berkata: Ini hamba-hamba-Ku, mereka datang
>
> kepada-Ku dalam keadaan kusut masai lagi berdebu dari setiap pelosok yang jauh.
>
> Mereka mengharapkan rahmat-Ku dan mereka takutkan azab-Ku sedangkan mereka
>
> tidak melihat-Ku. Bagaimanakah jika mereka melihat-Ku? Sekiranya seperti pasir
>
> yang menimbun, atau seperti bilangan hari-hari Dunia, atau seperti titisan hujan
>
> Langit dosa sekali pun, Allah akan membasuhnya darimu. Manakala lontaranmu
>
> kepada jamrah-jamrah, ia adalah simpanan untukmu. Sementara pencukuran
>
> kepalamu pula, untukmu bagi setiap helaian rambut yang gugur, satu kebaikan.
>
> Apabila kamu tawaf di Bait, kamu akan keluar dari dosa-dosamu seperti hari kamu
>
> dilahirkan oleh ibumu) [berkata Al-Albani: Hadith yang sahih]
>
>  
>
> d) Syaitan menjadi kecil pada hari Arafah:
>
> Daripada Talhah bin Ubaidillah , beliau berkata: Telah bersabda Rasulullah :
>
> (Tidak dilihat Syaitan pada mana-mana hari yang ia lebih kecil, lebih hina, lebih
>
> tertewas, dan lebih marah berbanding hari Arafah, dari sebab apa yang ia lihat dari
>
> penurunan rahmat, pelepasan Allah Taala terhadap perkara-perkara yang besar,
>
> kecuali apa yang diperlihatkan kepadanya pada hari Badar). Maka dikatakan: Apakah
>
> yang ia lihat pada hari Badar? Baginda bersabda: (Ia melihat Jibrail mengatur para
>
> Malaikat). [dikeluarkan oleh Abd Ar-Razzaq di dalam Musonnaf beliau, dengan
>
> no. 8832, serta Imam Malik di dalam Al-Muwatto’]
>
>  
>
> e) Allah melepaskan orang yang berbuat kesalahan kerana orang yang berbuat
>
> kebaikan, dan Dia berikan orang yang berbuat kebaikan apa yang dia minta:
>
> Daripada Bilal bin Rabah , bahawa Nabi telah bersabda pada pagi hari
>
> perhimpunan: (Wahai Bilal! Senyapkan orang ramai -atau diamkan orang ramai)
>
> kemudian Baginda bersabda: (Sesungguhnya Allah mengurniakan kelebihan ke atas
>
> kamu pada hari perhimpunan kamu ini. Dia melepaskan orang yang berbuat
>
> kesalahan kerana orang yang berbuat kebaikan, dan Dia berikan orang yang berbuat
>
> kebaikan apa yang dia minta. Bertolaklah dengan nama Allah.) [berkata Al-Albani:
>
> Hadith yang sahih. Lihat Sahih At-Tirmizi 705]
>
>  
>
> f) Sebaik-baik doa adalah pada hari Arafah:
>
> Daripada Amru bin Syuaib, daripada bapanya, daripada datuknya, bahawa Nabi
>
> bersabda: (Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah, dan sebaik-baik apa
>
> yang dikatakan olehku dan nabi-nabi sebelum dariku: Tiada tuhan melainkan Allah,
>
> hanya Dia tiada sekutu bagi-Nya. Milik-Nya segala kerajaan dan milik-Nya segala
>
> pujian, dan Dia terhadap setiap sesuatu Maha Berkuasa) [Sahih Al-Jamie’ 1102]
>
> 1
>
>  
>
>  
>
> --
> Yayasan Ta'lim TTDI
>

DAUN PECAH KACA/BELING BANYAK KHASIAT KESIHATAN

 

DAUN PECAH KACA/BELING

Pelbagai khasiat daun pecah beling Pecah beling atau nama saintifiknya Strobilanthes crispus atau Saricocalix crispus (Acanthaceae) merupakan tumbuhan yang berasal dari Madagascar hingga ke Indonesia dan telah dikenal pasti buat pertama kalinya oleh Thomas Anderson (1832 - 1870) yang mengkelaskan tumbuhan ini di bawah Spermatophyta (tumbuhan berbunga dan gymnosperma).

Daun in dikenali dengan nama pecah beling, enyoh kilo, kecibeling atau kejibeling di Indonesia. Di Malaysia, pokok ini lebih dikenali dengan nama pecah kaca, pecah beling atau jin batu. Pokok mudah ditanam dan hidup subur di Malaysia.

Daunnya telah digunakan secara tradisional untuk merawat kanser, kencing manis serta batu karang dan juga sebagai agen diuretik. Tumbuhan ini mempunyai kandungan kalsium karbonat yang tinggi dan air rebusannya bersifat alkali yang lemah. Kajian oleh Kusumoto dan rakan-rakan (1992) menyatakan bahawa ekstrak air pecah beling mempunyai kompaun atau molekul yang mampu untuk merencatkan pertumbuhan retrovirus; agen dalam jangkitan virus seperti sindrom kurang daya tahan penyakit (AIDS) dan juga mampu untuk merencatkan pertumbuhan sel leukemia.

Terdapat banyak kompaun yang telah diasingkan dan dikenal pasti seperti asid kafeik, asid p-hidroksi benzoik, asid p-voumarik, asid vanillik, asid gentinik, asid ferulik dan asid siringik.

Daripada kajian makmal yang dilakukan oleh Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan, Universiti Putra Malaysia (UPM), daun pecah beling mempunyai kandungan mineral yang sangat tinggi seperti kalium (51%), kalsium (24%), natrium (24%), ferum (1%) dan fosforus (1%). Daunnya juga mempunyai kandungan vitamin C, B1, B2 yang agak tinggi dan banyak bahan yang lain seperti katekin dan tannin. Daun ini juga mengandungi kafeina, tetapi kandungannya adalah rendah.

Kesemua kandungan yang dinyatakan menyumbang kepada paras jumlah antioksidan (total antioxidant activity) yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan yerbamate (teh herba) dan vitamin E (alfa-tokoferol). Bagi kajian antikanser pula, kajian praklinikal telah dijalankan untuk menilai keberkesanan ekstrak pecah beling secara in vitro (kultur tisu) dan in vivo (kajian haiwan).

Bagi kajian kultur tisu, ekstrak pecah beling bertindak secara efektif untuk merencatkan pertumbuhan sel kanser kolon, kanser hati dan kanser buah dada. Ekstrak ini mampu membunuh sel kanser dengan mengaruh sel kanser ini mati secara semula jadi (apoptosis) tanpa kesan sampingan atau keradangan.

Di samping itu, ekstrak pecah beling ini juga mampu untuk memendamkan gen penyebab kanser, sekali gus mengurangkan risiko dan keterukan kanser. Bagi kajian haiwan pula, ekstrak air pecah beling pada kepekatan 2.5% dan 5% mampu untuk mengurangkan keterukan kanser hati bagi tikus yang diaruh kanser hati. Fitosterol (sterol dari tumbuhan) telah berjaya diasingkan daripada daun pecah beling ini. Bahan ini telah terbukti mampu untuk merencatkan pertumbuhan sel kanser seperti yang telah disebutkan di atas.

Bahan ini juga dikatakan mampu untuk menurunkan paras kolesterol darah kerana fitosterol akan bersaing dengan kolesterol di dalam usus, sekali gus menyebabkan kolesterol dari makanan tidak dapat diserap. Ekstrak air daun pecah beling juga telah diuji keberkesanannya sebagai agen antidiabetis pada tikus yang diaruh diabetes.

Ekstrak daun pecah beling pada kepekatan 5% dan 7.5% mampu untuk menurunkan paras gula darah di samping meningkatkan paras jumlah antioksidan (total antioxidant level) darah bagi tikus yang diaruh diabetes atau kencing manis. Ekstrak ini tidak mempunyai kesan ke atas paras gula darah pada tikus normal, tetapi mampu untuk meningkatkan paras jumlah antioksida (total antioxidant level).

Peningkatan paras jumlah antioksidan (total antioxidant level) dalam darah adalah penting untuk melindungi badan daripada radikal bebas. Oleh itu, ekstrak ini sesuai bukan sahaja untuk mereka yang berpenyakit, tetapi juga untuk mereka yang normal. Kami telah menyediakan formula teh daripada daun pecah beling.

Teh pecah beling ini telah menunjukkan tahap antioksidan yang sangat tinggi, merencatkan pertumbuhan sel kanser buah dada dan kanser ovari dan juga berkesan untuk menurunkan paras gula darah pada tikus yang diaruh diabates atau kencing manis.

Hasil yang menarik lagi ialah di mana teh pecah beling ini mampu untuk merencatkan pertumbuhan 2 daripada 9 mikroorganisma yang dikaji iaitu Streptococcus sobrinus dan Streptococcus mutans. Bakteria yang disebutkan ini adalah bakteria yang menyebabkan karies gigi.

Kesimpulannya, daun pecah beling merupakan tumbuhan yang mempunyai banyak khasiat. Ia mempunyai jumlah antioksidan yang tinggi di samping mampu untuk bertindak sebagai agen antioksidan, antikanser, antidiabetes dan juga antimikrob.

Walau bagaimanapun, kajian klinikal (human study) masih perlu dijalankan untuk menentukan kesannya terhadap pesakit kanser dan juga pesakit diabetes atau kencing manis. Artikel oleh: Prof. Madya Dr. Asmah Rahmat dan Mohd. Fadzelly Abu Bakar. Jabatan Pemakanan dan Sains Kesihatan, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan, UPM, Serdang, Selangor, Malaysia.